• banner
 • banner
 • banner
 • banner

Wynajem biura na godziny – Cennik

Oferujemy kompleksową obsługę biura wirtualnego, co obejmuje usługi użyczenia adresu biura, odbioru i przesyłania korespondencji firmowej, prowadzenia księgowości i dokumentacji kadrowej, a także użyczenia przestrzeni na mini konferencje z parterami firmy. Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do potrzeb naszych klientów. W ich gestii pozostawiamy wybór konkretnych usług z naszej oferty i na tej podstawie tworzymy zindywidualizowaną propozycję współpracy. Przyjmujemy również zamówienie na realizację pojedynczych usług takich jak wirtualny adres dla firmy czy wynajem biura na godziny. Ceny poszczególnych usług z naszej oferty znajdą Państwo w cenniku zamieszczonym poniżej.

Cennik Wirtualnego Biura AMSET Sp. z o.o.

 

Usługa
/
Service
Zakres
/
Range
Cena w abonamencie miesięcznym
/
Scope Price Service on a monthly subscription
Cena po przekroczeniu abonamentu
/
Price after exceeding the subscription fee
Użyczenie adresu
/
Address assignment
 • Zgoda na rejestrację firmy pod adresem lokalu,
 • Zgoda na posługiwanie się adresem lokalu do celów korespondencyjnych,
 • Prawo umieszczania adresu na dokumentach firmowych, wizytówkach, pieczątkach, materiałach promocyjnych.
 • Permission to register a business at the premises,
 • Consent to use the address of the premises for correspondence,
 • The right to place an address on company documents, business cards, stamps, promotional materials.
70 PLN/m-c
/
70 PLN/month
Obsługa korespondencji przychodzącej
/
Handling incoming correspondence
 • Odbiór wszystkich rodzajów listów i paczek;
 • Ewidencja korespondencji,
 • Zawiadamianie o nadejściu w formie listu elektronicznego,
 • Przechowywanie do czasu przekazania adresatowi.
 • Receipt of all types of letters and parcels;
 • Record of correspondence,
 • Notification of arrival in the form of an electronic letter,
 • Storage until passed to the addressee.
20 PLN/m-c
/
20 PLN/month
5 PLN/szt
/
5 PLN/pcs
Skanowanie korespondencji
/
Scanning of correspondence
 • Przesyłanie skanów na podany adres e-mail
  (do 50 stron miesięcznie).
 • Send scans to your email address
  (up to 50 pages per month).
20 PLN/m-c
/
20 PLN/month
0,70 PLN/szt
/
0,70 PLN/pcs
Odsyłanie korespondencji
/
Sending correspondence
 • 2 razy w miesiącu odsyłanie korespondencji na adres wskazany w par.9 umowy,
 • Usługa nie zawiera opłat pocztowych / kurierskich,
 • O rodzaju przesyłki i terminie decyduje klient
 • Twice a month send correspondence to the address indicated in par.9 of the contract.
 • The service does not include postal / courier fees.
 • The type of shipment and the date the customer decides
20 PLN/m-c
/
20 PLN/month
6,00 PLN/szt + opłaty pocztowe, kurierskie
/
6 PLN/pcs + postage, courier
Wynajęcie sali konferencyjnej
/
Rent a conference room
 • Wynajęcie sali konferencyjnej po wcześniejszej rezerwacji
 • Rent a conference room after prior reservation
40 PLN/godzina
/
40 PLN/hour
Księgowość
/
Accounting and HR
 • Księgi Handlowe
  /
  Full accounting for companies
 • KPiR
  /
  Small business accounting
 • Kadry i Płace
  /
  Human Resources
 • 250 PLN do 10 dok./m-c
  /
  250 PLN up to 10 doc/month
 • 150 PLN do 30 dok/m-c
  /
  150 PLN up to 30 doc/month
 • 50 PLN/osoba
  /
  50 PLN/person

 

* Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23 % VAT
** Przy płatnościach za jeden rok z góry rabat wynosi 10 %
*** Ostateczny zakres świadczonych usług i ceny ustalane są indywidulanie z każdym Klientem
* Prices quoted are net prices, including 23% VAT,
** For payments for one year in advance the discount is 10%,
*** The final scope of services and prices are set individually with each customer

Logo