• banner
 • banner
 • banner
 • banner

Oferta

Zarejestruj swoją firmę pod naszym adresem w prestiżowej lokalizacji na Wilanowie !

Potrzeby Ci adres dla firmy?, cenisz sobie mobilność?, a może zaczynasz działalność i chcesz zrezygnować z wysokich kosztów wynajmowania biura?, chcesz aby Twoja firma miała prestiżowy adres w Warszawie? Potrzebujesz profesjonalnej księgowej? Pełny nadzór nad księgami swojej firmy?

Twoje wirtualne biuro pod naszym adresem wraz z księgowością to najlepsze rozwiązanie!

W ramach usługi wirtualnego biura otrzymujesz także:

 • obsługę korespondencji
 • przekazywanie korespondencji pod wskazany adres, mailowe powiadamianie
  o korespondencji oraz jej skanowanie
 • obsługę połączeń telefonicznych
 • możliwość korzystania z sali konferencyjnej

 

Księgowość wraz z kadrami:

 • prowadzenie Ksiąg handlowych, KPiR,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
 • reprezentowanie Twojej firmy przed urzędami,
 • opracowywanie raportów na potrzeby zarządu,
 • asystowanie w trakcie kontroli podatkowych,
 • naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie listy, umowy o pracę oraz umowy o dzieło i zlecenia,
 • sporządzanie miesięcznych raportów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

 

Register your company at a virtual address in a prestigious location on Wilanów!

You need the address for your company? You appreciate mobility?, Or maybe you want to avoid the high cost of renting office space? you want your firm to have a prestigious address in Warsaw? You need professional accountant? Full supervision of your company’s books?

Your virtual office at our address and bookkeeping is the best solution!

Within the service of virtual address you also receive:

 • handling your correspondence ;
 • forwarding the correspondence to the indicated address, e-mail notification of incoming correspondence, and scanning
 • handling your calls: redirecting them to a specified number
 • Use of conference room,

 

Full accountancy and HR:

 • bookkeeping;
 • preparing the financial statements in accordance with the provisions of the Accounting Act,
 • representing your company before the Polish Tax autorities;,
 • preparing reports for the management board;
 • assisting in the course of tax audits ;
 • payroll calculation and preparing payroll ;
 • drafting contracts for employees;
 • preparation of monthly reports and declarations for the Social Insurancel
 • preparation of contracts and other legal and civil agreements,
 • keeping HR documentation of employees.

 

Please feel free to contact with us!

 

wynajem adresu

 

 

Przejdź dalej  

 

Logo